על התיקון ועל העולם (על יהדות וקיימות) - תשלום

על התיקון ועל העולם (על יהדות וקיימות) - תשלום