Search

EN

Search
Close this search box.

תכנית לאומית אסטרטגית לישראל לשנת 2050
להבטחת שגשוג הכלכלה, החברה והסביבה בישראל

רקע

מדינות העולם סמנו את האתגר הגדול ביותר של המין האנושי מאז ומעולם: לעצור את התחממות הכדור בסף של 1.5 מעלות צלזיוס בלבד. הדו"ח של הפאנל הבין ממשלתי לשינוי אקלים של האו"ם שפורסם לאחרונה מתריע שיש לנו חלון הזדמנויות עד שנת 2020 כדי למנוע אסון כתוצאה מהתחממות כדור הארץ.

מחקר האקלים מראה שהמזרח התיכון מתחמם בקצב כפול מהממוצע העולמי. התחזיות המבוססות על נתונים אלה ועל ההנחה שתרחישי "עסקים כרגיל" יתממשו, מצביעות על כך שאזורים בדרום הים התיכון יגיעו עד אמצע המאה הנוכחית לטמפרטורה ממוצעת של 46 מעלות. כבר היום אנו עדים בישראל לסממנים מובהקים של שינוי אקלים ולתופעות הנובעות ממנו.

מאז כינון אמנת האקלים בפריז 2015 (עליה גם ישראל חתומה), יש היענות חסרת תקדים של ממשלות, חברה האזרחית, ערים, עסקים ותעשיה ליעד שאפתני זה. ברחבי העולם נרתמים באומץ ויצירתיות כדי לחולל שינוי מדיניות במעבר למשק נטול פחמן ולהגברת חוסן לצורך הסתגלות לשינויים המואצים באקלים ובסביבה.

מדובר במהפכה של ממש – בכול תחומי החיים, בשינוי מערך האנרגיה, הכלכלה, המים, החקלאות, המזון, הבניה, התחבורה, תכנון הערים, ועוד.

הסכם פריז והמחויבות לגבש תכנית ארוכת טווח

ב-22 באפריל 2016 חתמה ממשלת ישראל על הסכם פריז לצד 196 מדינות בעולם. ההסכם אושרר בממשלה ב-14 בנובמבר 2016. ההסכם קובע שעל המדינות לגבש תכניות ארוכות טווח ולהיצגן לאו"ם עד לשנת 2020.

למידה מהתהליך הלאומי של ממשלת גרמניה לגיבוש יעדים ותכנית לשנת 2050

במהלך 2017 קיימנו תהליך למידה מתהליך לאומי של ממשלת גרמניה וארחנו את ראש הצוות המדעי שליווה את ממשלת גרמניה בבניית תכנית לאומית לנושא שינויי אקלים לשנת 2050 בתהליך שיתופי רב מיגזרי. למדנו שממשלת גרמניה הציבה יעדים שאפתניים, וסימנה מפת דרכים חדשה כיצד להגיע אליהם. הגרמנים ראו בתוכניות הללו את מנוע הצמיחה של המשק והכלכלה הגרמנית, ובאמצעות התכנית הם מבקשים להוביל ולשמש ראש חץ ודוגמה לכלכלה העולמית. למדנו שיצירת הבהירות לגבי הכוון אליו המשק צועד, יצרה תנופה אדירה, שינוי כיוון והסטת השקעות במגזר העסקי עוד בטרם החלו לנקוט בצעדי מדיניות.

התנעת התהליך לבניית תכנית לאומית לשנת 2050

במהלך 2017 קיימנו תהליך למידה מתהליך לאומי של ממשלת גרמניה וארחנו את ראש הצוות המדעי שליווה את ממשלת גרמניה בבניית תכנית לאומית לנושא שינויי אקלים לשנת 2050 בתהליך שיתופי רב מיגזרי. למדנו שממשלת גרמניה הציבה יעדים שאפתניים, וסימנה מפת דרכים חדשה כיצד להגיע אליהם. הגרמנים ראו בתוכניות הללו את מנוע הצמיחה של המשק והכלכלה הגרמנית, ובאמצעות התכנית הם מבקשים להוביל ולשמש ראש חץ ודוגמה לכלכלה העולמית. למדנו שיצירת הבהירות לגבי הכוון אליו המשק צועד, יצרה תנופה אדירה, שינוי כיוון והסטת השקעות במגזר העסקי עוד בטרם החלו לנקוט בצעדי מדיניות.

רק עוד רגע מזמנך,
הכדור זקוק לך

למרכז השל נסיון של מעל ל-20 שנה בהכשרות וקורסים פורצי דרך לרשויות מקומיות, משרדי ממשלה והציבור הרחב

לא מצאת את הקורס שמתאים לך? נשמח מאד לעזור לך למצוא אותו