כנס קיימות וקהילה

כנס קיימות וקהילה הוא כנס ארצי המביא את חזית הידע והעשייה בתחום הקיימות והקהילה מהארץ ומהעולם. ייחודיות הכנס היא בשותפות רב מגזרית, והינו מתקיים זו השנה השישית, בהובלת עיריית ירושלים, מרכז השל לקיימות ו'האביטוס' ההאב לקיימות עירונית של הגן הבוטני.