קורסים והכשרות

תכנית העמיתים של מרכז השל היא התכנית הוותיקה והמוערכת בישראל בתחום הקיימות. התכנית עוסקת בשאלות חדשות, בהמשגה בדרכים אחרות של אתגרי המאה ה 21, ובפיתוח חשיבה הבוראת יחד מציאות חדשה. 

מגוון קורסים תאורטיים, הכשרות מעשיות וכלים יישומיים למנהלות ובעלי תפקידים ברשויות המקומיות  למינוף וחיזוק מנגנוני הרשות בעולם הקיימות

ההרצאות הכי טובות של מרכז השל, אצלכם בארגון, ברשות, בחברה ובחוג הבית. ממשבר האקלים, חשיבת מערכות וכלכלה מקיימת, ועד דמוקרטיה במאה ה 21, עירוניות טובה, לאן פניו של המגזר העסקי וחוסן קהילתי. 

הקודם
הבא

קורסים מקצועיים

לבעלי תפקידים ברשויות המקומיות

קורס תכנון אסטרטגי לקיימות ברשויות מקומיות, מחזור יא׳

קורס תכנון אסטרטגי לקיימות ברשויות מקומיות, מחזור יא׳

קורס תכנון אסטרטגי לקיימות ברשויות מקומיות, מחזור יא׳