Search

EN

Search
Close this search box.

הגיע הזמן לשים תמונה אחרת של האנושות והאדם בלב המחשבה הכלכלית תמונה המכירה בכך שהמוח שלנו מכוון לאמפתיה שיתוף פעולה ועזרה הדדית, ושאנו איננו שליטים של הטבע והחיים, אלא תלויים בהם.

קיית ראוורת'

הגיע הזמן לשים תמונה אחרת של האנושות והאדם בלב המחשבה הכלכלית תמונה המכירה בכך שהמוח שלנו מכוון לאמפתיה שיתוף פעולה ועזרה הדדית, ושאנו איננו שליטים של הטבע והחיים, אלא תלויים בהם.

קיית ראוורת'

למה לתמוך בנו?

מרכז השל הוא הגוף המוביל המוקדש להטמעת תפיסת הקיימות בקרב נשים ואנשים מובילים בחברה אזרחית, משרדי הממשלה, רשויות מקומיות ובכלי התקשורת על מנת שיעסקו בקיימות כאסטרטגיה.

בשנה האחרונה צברנו הצלחות רבות: עבדנו עם משרד האנרגיה, המשרד להגנת הסביבה, עם עשרות רשויות מקומיות וארגוני חברה אזרחית על מנת לעודד שיתוף ופיתוח רעיונות חדשניים סביב נושא התמודדות עם משבר האקלים ולאתגר את צורת החשיבה והמיסגור של הבעיה. 

תמיכה חודשית במרכז השל תאפשר לנו לפתח ולחקור רעיונות וכלים חדשניים בתחום הקיימות, ליזום מעגלי השפעה במקומות חדשים ולייצר חברה המבוססת על דמוקרטיה, שיויון ואמון והקשר העמוק שבין האדם לטבע.

עמותת "מרכז השל לקיימות" היא מוסד ציבורי מוכר ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. 

כל תרומה תאפשר לכם להיות שותפים לחזון, וגם תזכה אתכם בהחזר מס.

חשוב שתדעו

עמותת "מרכז השל לקיימות" היא מוסד ציבורי מוכר ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. כל תרומה תזכה אתכם בהחזר מס.

דרכים נוספות לתמוך בנו

מרכז השל לקיימות
בנק אוצר החייל
חשבון 351194, סניף 361 – החשמונאים

רק עוד רגע מזמנך,
הכדור זקוק לך

למרכז השל נסיון של מעל ל-20 שנה בהכשרות וקורסים פורצי דרך לרשויות מקומיות, משרדי ממשלה והציבור הרחב

לא מצאת את הקורס שמתאים לך? נשמח מאד לעזור לך למצוא אותו