Search

EN

Search
Close this search box.

אפס פליטות פחמן בישראל

מעניין? שתפו:

חזון למשק האנרגיה בשנת 2040 – הסבת משק החשמל של ישראל לנטול פליטות גזי חממה

המסמך מסכם מחקר שנעשה בפורום הישראלי לאנרגיה ומטרתו לבחון האם ניתן להפיק אחוז משמעותי מהחשמל בישראל ממקורות מתחדשים, והאם מהלך כזה הינו כלכלי. בסיכום המחקר נמצא כי ניתן להגיע לאחוזים גבוהים מאד ממקורות מתחדשים – אף 80 ו-90%, אך ללא אמצעי אגירה מתקדמים, לא ניתן להגיע ל-100%. מהבחינה הכלכלית מעל ל-80% ישנה עלייה משמעותית בעלויות שהופכת את התהליך ללא כדאי, אך בהשוואה של תרחיש "עסקים כרגיל" ובהתחשבות בעלויות הנזקים הסביבתיים של השימוש בדלקים מחצביים, ניתן להגיע לכדי 80% ייצור חשמל ממקורות מתחדשים באותה העלות של המשך מגמת העסקים כרגיל.

קרדיט

כתבו: ד"ר שחר דולב, נועם סגל, יעל כהן־פארן, גדי רוזנטל, דנה גבאי

הפורום הישראלי לאנרגיה

קישור

אתר הפורום הישראלי לאנרגיה

רק עוד רגע מזמנך,
הכדור זקוק לך

למרכז השל נסיון של מעל ל-20 שנה בהכשרות וקורסים פורצי דרך לרשויות מקומיות, משרדי ממשלה והציבור הרחב

לא מצאת את הקורס שמתאים לך? נשמח מאד לעזור לך למצוא אותו