Search

EN

Search
Close this search box.

NZO – תוכנית לאומית למשק האנרגיה בישראל

מעניין? שתפו:

לוגו מרכז השל וNZO

NZO – תוכנית לאומית למשק האנרגיה בישראל

אנרגיה מתחדשת כלכלית יותר בכל העולם וגם בישראל – מחקר שנערך ע"י פרוייקט
NZO של מרכז השל לקיימות, מראה שניתן לספק 95% מהחשמל בישראל מאנרגיות מתחדשות, תוך חיסכון בעלויות למשק.

תכנית NZO מבוססת על מודל ממוחשב אשר בחן אלפי תרחישים לאספקת החשמל עד לשנת
2050,  ברמה השעתית. התרחיש האופטימלי מצא ש:

● ניתן לספק 95% מהביקוש לחשמל בשנת 2050 מאנרגיות מתחדשות
● בעלות זהה ואף נמוכה מתרחיש עסקים כרגיל
● תוך הפחתה של מעל 90% מפליטות גזי החממה מייצור החשמל

המודל מבוסס על הנחות כלכליות שמרניות. בחינת המודל בתרחישים נוספים¹ מראה סבירות גבוהה לחסכון של מעל ל 2 מיליארד ש"ח בשנה למשק הישראלי ממעבר לאנרגיות מתחדשות.

העולם כבר שם: עשרות מדינות בעולם כבר קבעו יעדים לאיפוס פליטות גזי חממה
● ארה"ב² (הממשל החדש): ייצור 100% מהחשמל מאנרגיות מתחדשות עד לשנת 2035 ואיפוס פליטות עד 2050.
● האיחוד האירופי³: הפחתת 55% מפליטות גזי חממה עד לשנת 2030 ואיפוס פליטות גזי חממה עד לשנת 2050

מדינת ישראל צריכה להצטרף למדינות העולם
ולאמץ תכנית לאומית למעבר למשק אנרגיה דל פחמן

מס פחמן: מדינות רבות ומוסדות בינלאומיים ממליצים על העמסת עלויות גזי החממה על המוצרים, על ידי שימוש במס פחמן או מנגנוני שוק דומים. האיחוד האירופי מפעיל מנגנון לתמחור פליטות גזי חממה והצהיר על כוונתו להחיל אותו משנת 2023 גם על מדינות וחברות הסוחרות עם האיחוד.

המסמך של תכנית NZO 2050 מתאר את המודל ואת ההמלצות המוצעות למדיניות.

¹ בתרחיש שבו עלות ההון 4% ועלויות חיצוניות לפי המלצת בנק ישראל למס פחמן – $75 לטון –  צפוי חסכון למשק של 66 מיליארד₪ לאורך התקופה. ירידת מחירים מהירה של אגירה ו PV      תגדיל את החסכון ל-100 מיליארד₪.  

² תכנית האקלים של נשיא ארה"ב  

³ יעדי האקלים של האיחוד האירופאי ל 2030

⁴ לקריאת מסמך מדיניות של ארגון ה 30G מ 2020/10 הכולל המלצות למדיניות להגעה ליעד של איפוס פליטות גזי חממה. כולל המלצה  למס פחמן בערך של $80-40 לטון בשנת 2020 ו $100-50 לטון בשנת 2030 – לחצו כאן

רק עוד רגע מזמנך,
הכדור זקוק לך

למרכז השל נסיון של מעל ל-20 שנה בהכשרות וקורסים פורצי דרך לרשויות מקומיות, משרדי ממשלה והציבור הרחב

לא מצאת את הקורס שמתאים לך? נשמח מאד לעזור לך למצוא אותו