חיפוש

EN

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תקנון מרכז השל לפי סעיף 7(ד) (2) לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח 1998

לשון "החוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח 1998" והתקנות לפיו, הן הקובעות. כל שימוש בלשון נקבה המתייחס גם לזכר ולהפך.

הטרדה מינית היא התנהגות אסורה בחוק החוק אוסר הטרדה מינית, מכל סוג, במסגרת העבודה, במסגרות הלימודים ובכוחות הביטחון.

המטריד צפוי לעונש של עד שנתיים מאסר

מהי הטרדה מינית?

הטרדה מינית היא אחד מחמשת המעשים הבאים:

 1. סחיטת אדם לביצוע מעשה בעל אופי מיני איום בסגנון "אם… אז… –
 2. מעשה מגונה נגיעות, ליטופים, חיבוקים, נשיקות, חשיפה פיזית וכו' בניגוד לרצונו של אדם.
 3. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני אדם המציע שוב ושוב הצעות מיניות לאחר אף שהאדם אליו
  מופנות ההצעות הראה שאינו מעוניין בהן. בניצול יחסי מרות, למשל יחסי עבודה, אין צורך להראות שאינו מעוניין בהן.
 4. התייחסויות חוזרות המתמקדות במיניות אדם המתייחס שוב ושוב באופן מיני לאחר אף שהאדם אליו מופנות ההתייחסויות הראה שאינו מעוניין בהן. בניצול יחסי מרות, למשל יחסי עבודה, אין צורך להראות שאינו מעוניין בהן.
 5. התייחסות מבזה או משפילה למין, למיניות או לנטייה המינית , בין אם הראה שהדבר מפריע לו ובין אם לא הערות משפילות, גם הערות חד פעמיות, בקשר להיותו של אדם זכר או נקבה, לאופן שבו הוא מפגין מיניות או לנטייתו המינית.
 6. פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול
  להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום. בפסקה זו, "תצלום, סרט או הקלטה" – לרבות עריכה או שילוב של כל אחד מהם, ובלבד שבנסיבות העניין ניתן לזהות את האדם.

אילו מעשים לא יחשבו כהטרדה מינית?

חיזורים הנעשים ברוח טובה, מתוך הסכמה הדדית ורצון חופשי.

מהי התנכלות?

התנכלות, בעובד/ת או במבקש/ת עבודה, היא פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית בתלונה או בתביעה על רקע הטרדה מינית. פגיעה זו נועדה בד"כ לצורך השתקת ההטרדה או לצורך נקמה במי שחשף אותה. הפגיעה אינה חייב להיות מופנית כלפי מי שהוטרד מינית, היא יכולה להיות מופנית גם כלפי מי שסייע או העיד לטובת הנפגע. המתנכל לא חייב להיות האדם שהטריד מינית, הוא יכול להיות חבר שלו, בן משפחתו, מנהל או עובד העובדים עימו וכיו"ב.

הטרדה והתנכלות ביחסי מרות

יחסי מרות הם יחסים לא שוויוניים שבהם המטריד בכיר יותר מהמוטרדת. הטרדה מינית או התנכלות מצד בעל מרות כלפי עובדת הכפופה לו חמורה במיוחד, מכיוון שהיא נעשית תוך ניצול של יחסי חוסר השוויון ביניהם.

 1. כשמתרחשת הטרדה מסוג הצעות חוזרות או התייחסויות חוזרות, סעיפים 3 ,בראש הפרק "מהי הטרדה מינית", במסגרת יחסי מרות המוטרד/ת אינו/ה צריכ/ה להראות את התנגדותו/ה להצעות או להתייחסויות המיניות. החוק רואה אותו/ה מראש כאילו התנגד/ה לכך.
 2. גם רומן הכולל יחסים מיניים בהסכמה אסור כל עוד קיימים יחסי מרות. ממונה המעוניין לקיים רומן בהסכמה עם כפיפה חייב ליזום את ניתוק יחסי המרות כבר בתחילת הקשר + לדווח על הקשר להנהלה.
 3. .היענות בעל מרות לחיזור או פיתוי של כפיפים לקיים יחסים מיניים עימם אסורה.

אי הסכמה

על המוטרד/ת להראות בבירור שאינו/ה מסכימ/ה להתנהגות המטרידה במילים או בהתנהגות. במקרים של קטין, חסר ישע, מטופל או ניצול יחסי תלות או –כפיפות בעבודה, אין חובה להוכיח אי הסכמה.

מתי צריך להתלונן על הטרדה מינית והתנכלות?

רצוי להתלונן על הטרדה או התנכלות כאשר הן מתרחשות, אולם ניתן לעשות זאת עד 3 שנים לאחר האירוע. מומלץ לתעד את האירוע ככל הניתן ולגבותו בעדים דהיינו, לספר לחבר/ה או בן משפחה.

מה יכול נפגע/ת מהטרדה או התנכלות לעשות?

 1. מה יכול נפגע/ת מהטרדה או התנכלות לעשות?
 2. הליך אזרחי להגיש תביעה אזרחית בבית משפט / בבית הדין לעבודה כלפי המטריד, המתנכל והמעביד.
 3. הליך משמעתי להגיש תלונה במקום העבודה.

הנפגע הוא שבוחר באילו מההליכים הללו לנקוט, והוא יכול לנקוט יותר מהליך אחד לבחירתו.

איסור חמור בארגון

הטרדה מינית והתנכלות אסורות עפ"י החוק. הן מהוות עבירת משמעת חמורה במקום העבודה. מרכז השל מתייחס בחומרה לכל מקרה של הטרדה או התנכלות, ודורשת מהצוות להכיר את החוק ולהימנע מהן.
במקרה של ספק יש לנהוג לפי האפשרות המחמירה. מרכז השל דורש מצוות העובדים כולל המנכ"ל לעשות כל שביכולתם כדי למנוע, לדווח ולהעיר לעמיתיהם לעבודה לבצע מעשים כאמור. האיסור חל לא רק על ההתנהגות בתוך המשרד, אלא בכל מקום בו מתקיימת פעילות מטעם העבודה, בכלל זה נסיעות, פגישות בחוץ, טיסות לחו"ל, פעילויות חינוכיות פנים אל מול פנים ובטכנולוגיות אונליין.
האיסור חל גם ביחס לעובדי קבלן, עובדים זמניים, לקוחות וספקים.

משתתפים בפעילויות הישירות של מרכז השל

מרכז השל מתייחס בחומרה לכל מקרה של הטרדה או התנכלות במסגרת הפעילויות של מרכז השל ודורשת מעובדי הארגון לדווח על כל מקרה. במקרה שמשתתף הטריד או התנכל למשתתף אחר במסגרת אחת הפעילויות, יתבצע בירור ככל שניתן ואם התלונות יאומתו המשתתף יורחק מפעילויות מרכז השל.

קבלת מידע והגשת תלונה

התקנון הנוכחי הינו תקציר ההוראות בחוק. כל עובד זכאי לקבל מהאחראית למניעת הטרדה מינית מידע מלא ומפורט הכולל את החוק, התקנות והתקנון השלם וכן מידע על פעולות הדרכה בנושא זה המתקיימות בארגון.

כל עובד זכאי להגיש תלונה על הטרדה או התנכלות אצל האחראית למניעת הטרדה מינית. התלונה תתברר תוך שמירה על כבודם ופרטיותם של כל הנוגעים בדבר.

במידת הצורך תינתן למתלונן/ת הגנה מפני הנילון בתקופת הבירור.

בכל פניה האחראי על הטרדה מינית יידע את המנכ"ל ויו"ר הוועד המנהל עם שמירה על חשאיות במידת הצורך.

במרכז השל האחראי על נושא ההטרדה המינית הינה נטי זית בטל 0544746720 או באימייל [email protected]

כל תלונה על הטרדה מינית או התנכלות יש להביא בפניה בהקדם האפשרי, על מנת שיהיה ניתן לטפל בה ביעילות.

רק עוד רגע מזמנך,
הכדור זקוק לך

למרכז השל נסיון של מעל ל-20 שנה בהכשרות וקורסים פורצי דרך לרשויות מקומיות, משרדי ממשלה והציבור הרחב

לא מצאת את הקורס שמתאים לך? נשמח מאד לעזור לך למצוא אותו