הגשת מועמדות לתוכנית העמיתים של מרכז השל (מחזור כ')