Search

EN

Search
Close this search box.

מיתוסים על אנרגיה גרעינית: כיצד שדולת האנרגיה זורה חול בעינינו

מעניין? שתפו:

גם כאשר היו דיונים מסחריים על האפשרות לרכוש כורים כאלו, הם נעשו מאחורי הקלעים, על דעת קובעי המדיניות, וללא דיון פתוח. גם כיום, מקדמים משרד התשתיות הלאומיות וחברת החשמל את הרעיון להקים כור גרעיני אזרחי בישראל, אך התהליך נעשה בחדרים סגורים, הרחק מעיני הציבור, באופן הגורר חשש שלא יובאו בחשבון ההשלכות הרחבות של מהלך משמעותי זה. מטרת מסמך זה היא להביא מידע רחב ככל האפשר בנוגע לסוגיות המורכבות הכרוכות בשימוש בגרעין לייצור חשמל, ולהעלותן לדיון ציבורי. כתוצאה מהיעדר שיח ציבורי בנושא בארץ, מידע המוכר לכל אזרח אירופי על אודות הכורים הגרעיניים, אינו מוכר כלל בישראל. בהקדמה זו יפורטו מספר סוגיות הנוגעות לתחום הגרעין כדי לתת בסיס למאמר על אודות המיתוסים על האנרגיה הגרעינית.

המסמך שלהלן בוחן באופן ביקורתי את רעיון הרנסנס הגרעיני שמטרתו לספק אנרגיה 'נקייה' לעולם מתחמם. הסקירה מעמיקה וממצה, אך עם זאת, היא נכתבה במקור עבור קהל גרמני ולכן מתמקדת בסוגיות שרלוונטיות לקוראים הגרמנים. הסוגיות הרלוונטיות לישראל יידונו באחרית הדבר.

קרדיט

מאת: ד"ר גרד רוזנקרנץ

הקדמה ואחרית דבר למהדורה העברית: ד"ר שחר דולב

תרגום מאנגלית: שירלי ערן, אופיר פוירשטיין

עריכת לשון: ענבר קמחי-אנגרט

עריכה גרפית: עדי רמות

בית דפוס: אקופרינט

© כל הזכויות שמורות לקרן היינריך בל

נחלת בנימין 24, תל אביב 65162

טלפון: 03-5167734/5

פקס: 03-5167689

[email protected]

www.il.boell.org

רק עוד רגע מזמנך,
הכדור זקוק לך

למרכז השל נסיון של מעל ל-20 שנה בהכשרות וקורסים פורצי דרך לרשויות מקומיות, משרדי ממשלה והציבור הרחב

לא מצאת את הקורס שמתאים לך? נשמח מאד לעזור לך למצוא אותו