Search

EN

Search
Close this search box.

החינוך הסביבתי כחינוך הומניסטי

מעניין? שתפו:

יחסי גומלין בין בני אדם לסביבה כיום פירושם קשר הדוק מבעבר בין עולם הטבע ובין עולם החברה. מבנים כלכליים, פוליטיים וחברתיים של בני אדם משפיעים, למשל, על חלוקת המשאבים המידלדלים בין מדינות ועל דרכי ההתמודדות שלהן עם סיכונים סביבתיים, על אורח החיים המשפיע על הסביבה ומושפע ממנה. בגלל התנהלות אנושית שאינה בת קיימא, עומדים לפתחה של האנושות אתגרים קיומיים ממש.

אם תיאור זה של המצב נכון, אזי חינוך סביבתי ראוי חייב להיות היסוד של החינוך במאה העשרים ואחת. אולם מהו חינוך סביבתי ראוי?

למאמר

מראה מקום

אריה ונגר, "החינוך הסביבתי כחינוך הומניסטי", הד החינוך, הוצאת הסתדרות המורים, אוקטובר 2008.

רק עוד רגע מזמנך,
הכדור זקוק לך

למרכז השל נסיון של מעל ל-20 שנה בהכשרות וקורסים פורצי דרך לרשויות מקומיות, משרדי ממשלה והציבור הרחב

לא מצאת את הקורס שמתאים לך? נשמח מאד לעזור לך למצוא אותו